Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

KOKOLOGIANNIS KONSTANTINOS ''ANIMA''
Antipoetiche le sue opere. Scrive parole nude e forti. Non hai bisogno di tante letture nella maggior parte delle sue poesie per capirle.
Non usa tanti punti interrogativi, esclamativi, etc.
Detesta il modo poetico, come un’ altra maschera, come un’ altra bugia, ed arrabiato denuncia. Durezza e morbidezza insieme.

Come sboccia la poesia? Dal fatto che la poesia non siano le parole del poeta, ma l’ arte di trasferirsi con le parole nel movimento delle viscere del poeta.

Efrosini Manta-Lasarou (poetessa)Abraxas

Nella stanza buia, che il tempo per un attimo l’ ha dimenticato,
le candele tremolano, le fiamme formano ninfe di Venere
che si scatenano in orge di compiacimento ,
le nostre ombre dal delirio del pathos si sono unite prima dei nostri corpi,
il letto si è perso nel mezzo del turbinio dell’ amore,
i nostri corpi nudi viaggiano all'infinito e lottano per l'unirsi con morsi e baci.
maschio e femmina non esistono più, ma si alternano finchè un’ esistenza consustanziale ed edindivisibile prenderà il loro posto e poi si transormerà in luce di orgasmo e raggiunge la deificazione
... Abraxas 

Passeggiata

E siccome l'oscurità ha sopraffatto la città, chiudo la porta dell'appartamento e
l’ho salutato come se fosse la mia ultima volta.
Ho afferrato la mano della mia solitudine e gli ha promesso una passeggiata in città.
Puttane universali custodivano gli angoli dei vecchi edifici in attesa del prossimo cliente, anche se, lo so bene, mela hanno detto i loro occhi
volevano inchiodarsi con leloro unghe al muro e diventare parte di esso.
Ubriachi abbracciati con mezza bottiglia piena mi sorridono,
ma ho sentito fortemente il pianto del loro cuore.
Pazzi inchiodati ai banchi, in modo che non gli fa paura la loro ombra parlano 
a nulla o sono se stessi?
Gli uccelli cercano un nido per un po’ di piacere e apro il labirinto della mia anima
per fargli entrare.
Tutto è vano e doloroso
e gli incubi, come le malattie sono permanenti e ti accompagnano una vita
come la solitudineNato ad Atene nel 1977, ha vissuto per 19 anni in varie città di Grecia, per motivi di lavoro di suo padre. Ha visutto per 9 anni in Italia (Reggio Calabria), dove ha studiato. Nel corso degli ultimi 6 anni vive e lavora a Nicosia di Cipro.

Breve biografia:

Laurea presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà Agraria con master in enologia e
laurea presso l'Associazione Italiana Sommelier – sommelier
Master in Economia e Commercio all'Università di Nottingham Trend

si occupa della la poesia e della prosa.

Le sue poesie sono state pubblicate in:

• Antologia Aperta - 5 Incerti SOS (Bottiglie di naufraghi) Edizioni del Calatino, sotto lo pseudonimo di Konstantinos Alkimos Amvyx,

• Antologia di poeti conteporanei 'La Maschera' - Poesia e rivoluzione,

• Sulla via di Muro Lucano-Alla ricerca di San Gerardo Majella, Itinerario Poesia 8.

• Il suono del silenzio - Ta.Ti. edizioni

• Marguerite Yourcenar - Montedit edizioni

• Rivista ‘Anti epi Logu’dicembre 2011 numero

• Rivista "Deucalione" di Marzo 2012

• Città di Monza - Montedit edizioni

• The Global Poetry Library Poem - "A Walk" di Konstantinos Kokologiannis


inoltre è stato premiato:

• 4 ° premio nel concorso di poesia Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa "Città di Recco"

• 1 ° premio per la "Sikeliana" 2011

• lode il Panellenico Concorso Letterario organnizato dall’Unione Ellenica degli Scrittori, 2011

ha scritto:
 per la rivista «Sommelier Italiano» Maggio 2006 numero dal titolo "Cipro vigneti e vini di Cipro"
per la rivista "Anti epi Logu" giugno 2012, oggetto di articolo: book review "L'Europa nella poesia cipriota" Armida edizioni

Nel giugno 2012, la sua prima raccolta di poesie dal titolo "Così Baudelaire aveva ragione" edizioni Armida

Nel luglio del 2012, la sua prima raccolta di poesie in lingua italiana intitolato «Anima» Ta.Ti. edizioni

Blogger appassionato, tra cui gestisce i blog: http://bibliokaibiblio.blogspot.com/ http://logoskaitexni.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

O ποιητής που απήγγειλε μέσα από αναπνευστήρα - 25 στροφές για τον Robert Lax, τον μεγάλο άγνωστο της αμερικάνικης ποίησης

γράφει ο Ηλίας Μπιστολάς Προφητεύοντας Διαρκώς το παρόν Απ’ τη μια σιωπή Ως την άλλη Του ιερού Παναγιώτης Χαχής, Hotel N...